Välkommen
Företaget
Utvecklingsidé
Affärsidé
Kontakt
Nilssons Gräv Bröna AB

Företaget

Nilssons Gräv i Bröna är ett familjeföretag som startades av pappa Arne och mamma Lisbeth 1979. Det hela började med rensning av skogsdiken på entreprenad. Kunderna blev efter hand allt fler och efterfrågade också andra tjänster såsom byggande av skogsbilvägar.

Sonen Fredrik började i mycket unga år att arbeta i företaget och allt fler maskiner av olika slag anskaffades i takt med att kundkretsen vidgades.

Arne köpte 1992 en egendesignad minigrävare som mer eller mindre revolutionerade rensning av skogsdiken. Skadorna på skogen blev väsentligt mindre än tidigare och smidigheten ökade. Efterfrågan på dikningsarbeten i skogen blev så stor att ytterligare en maskin anskaffades 2005.

Omfattningen av Fredriks allmänna grävningsarbeten ökade också hela tiden – det blev exempelvis nybyggnation av vägar och dammar samt avloppsarbeten.

En milstolpe i företagets historia inträffade 2008 då en bergtäkt på egen mark startades. Nya inventarier som krossverk, hjullastare och grusbil köptes in för att användas i den verksamheten.Årligen förädlas här nu c:a 20 000 ton och målet är att expandera.

Dottern Annika kom med som administratör år 2010. Nilssons Gräv Bröna AB involverar därmed hela familjen Nilsson och grunden är lagd för vidare expansion i en verksamhet som innehåller dikningsmaskiner, grävmaskiner, dumper, lastbilar och egen bergtäkt med varierande material.